Zespół

W skład interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, który współpracuje ze sobą na każdym etapie aktywizacji społeczno-zawodowej, wchodzą:
Marta Białek Kierownik oceny
Beata Derkowska Doradca Zawodowy
Hanna Michalczak PSYCHOLOG, DIAGNOSTA ZAWODOWY
Anna Orłowska PSYCHOLOG, DIAGNOSTA ZAWODOWY
Paweł Popławski Fizjoterapeuta, Diagnosta zawodowy
Agnieszka Laskowska Psycholog, diagnosta zawodowy
Justyna Wilgos doradca zawodowy, Psycholog